RecyclerView Playground (2)

RecyclerView Playground (1) မှာတုန်းက LayoutManager ၊ Adapterနဲ့ ViewHolder တွေ အကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ item တွေ ထည့်တာ၊ ဖျ »

RecyclerView Playground (1)

Android App တွေမှာ list ပြချင်တဲ့ အခါ ကျွန်တော်တို့တွေ ListView (သို့) RecyclerView ကို သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ RecyclerView ကိ »

Intro to RxAndroid

RxAndroid ဆိုတာ ဘာလဲ မပြောခင် RxJava အကြောင်းက စရမယ် ထင်ပါတယ်။ RxJava ဆိုတာကတော့ ReactiveX ရဲ့ extension library တစ်ခုပါ »