RecyclerView Playground (2)

RecyclerView Playground (1) မှာတုန်းက LayoutManager ၊ Adapterနဲ့ ViewHolder တွေ အကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ item တွေ ထည့်တာ၊ ဖျ »

RecyclerView Playground (1)

Android App တွေမှာ list ပြချင်တဲ့ အခါ ကျွန်တော်တို့တွေ ListView (သို့) RecyclerView ကို သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ RecyclerView ကိ »

Retrofit 2.0 (Beta) with UEC API

[Retrofit အကြောင်း Introduction ကို ဒီမှာ အရင် ဖတ်နိုင်ပါတယ်] REST API တွေနဲ့ တွဲသုံးလေ့ရှိတဲ့ Retrofit library 2.0 »

Earn Something by Gaining Android Badge

What is it about ? Stackoverflow.com မှာ Android Badge(link) ကို ၆ လအတွင် ပထမဆုံးရတဲ့သူကို MMAUG မှ 25 USD Play Store Gift Card (or »